Vysvětlivky k mapě:

 
 Barva Zkratka Třída Popis
 bílá  CTR D  Řízený okrsek
 bílá  TMA D  Koncová řízená oblast
 fialová  PXX  Zakázaný prostor
 fialová  TSAXX  Dočasně vyhrazený prostor
 zelená  RXX  Omezený prostor
 zelená  TRAXX  Dočasně vymezený prostor
 červená  D
 Nebezpečný prostor

 

 Předpony pro označení národních prostorů:

  •      LK ... prostory v České republice
  •      LZ ... prostory na Slovensku