Straník

Směr větru Meteosonda Web kamera
tréninkový kopec - možnývhodný pro školu - vynikajícíhorské létání - možnýsvahování - vhodnýmístní létání v termice - vynikajícíxc v horách - vynikajícíxc v rovině - vynikajícívhodný pro rogala - vynikající
Základní informace
GPS souřadnice:
start: 49°14'11.76" (49.2366)N; 18°49'32.52" (18.8257)E - Nadmořská výška: 760m n.m.
přistání: 49°13'22.08" (49.2228)N; 18°49'5.88" (18.8183)E - Nadmořská výška: 350m n.m.
Předpověď počasí:
18.10.8 – 22°C,290°,1.1m/s
19.10.7 – 19°C,10°,3.1m/s
Provozní řád: Zobrazit v novém okně...

Provozní řád - Straník

Občianske združenie ( OZ ) X-air paragliding je na základe platnej nájomnej zmluvy zo dňa 31.8. 2009 uzavretej s LPS Urbariát Zástranie riadnym nájomcom nehnuteľnosti – časti pozemku KN – C, p. č. 3841/1, ktorá je časťou PKN p. č. 386, v katastrálnom území Zástranie, časť  Straník,  využívanej okrem iného aj na štarty a pristátia letových športových zariadení ( LŠZ ). Zároveň na základe poverenia Leteckou amatérskou asociáciou SR ( LAA SR ) zo dňa 15.5. 2007 je správcom vzletovej plochy Straník nachádzajúcej sa na časti definovanej nehnuteľnosti.
Uvedenú plochu má právo využívať na vzlet a pristátie iba držiteľ sezónnej, alebo trojmesačnej štartovnej permanentky, prípadne denného štartovného lístka zakúpeného u osoby poverenej  OZ X-air paragliding (00421 904 174 535). Platná  permanentka je tvorená samolepkou nalepenou na helme pilota  a dokladom o jej zakúpení. Platný denný štartovný lístok je doklad o zaplatení.
Využívanie vzletovej plochy Straník je možné iba v súlade s platnými predpismi LAA SR a výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť pilota LŠZ.
1.  Majiteľ: 
     Urbariát Zástranie – štartovacia plocha
     Teplička nad Váhom – pristávacia plocha
2.  Prevádzkovateľ / nájomca: 
     X – air paragliding, Petzvalová 37, Žilina, 00421 903 103 839, 00421905 413 560
3.  Charakter: 
     výcviková a športová, určená pre vzlety a pristátia padákových a závesných  
klzákov. Je možné prevádzať iba VFR lety.
4.  Údaje o prevádzkovej ploche:
 
4.1. Štartovacie plochy:
       poloha štartovacej  plochy   49°14´246´´N    018°49´590´´E
       štart  JV – JZ  /SE -  SW/  120°- 210°,  sklon   30°- 45°, výška   762m MSL
       štart  Z - SZ  /W - NW/     250°- 320°,  sklon   20°,         výška   762m MSL
       štart  S                       /N/ 310°- 360°,  sklon   35°,         výška   752m MSL
4.2 Pristávacie plochy:
      sedlo Zástranie poloha 49°14´219´´N ,   018°49´064´´E 
      sklon   do 5°, výška 590m MSL
      Teplička nad Váhom  poloha 49°13´326´´N ,    018°48´837´´E
      sklon  0°, výška 350m MSL
4. 3. Prevýšenia 
      štarty      JV až SZ  /SE + NW/   -  Teplička n. Váhom ....... 412m AZL
      štarty      JV až SZ  /SE + NW/   -  sedlo  Zástranie ...........172m  AZL 
      štart        S    /N/                       -  Teplička n. Váhom ........402m AZL 
      štart        S    /N/                       -  sedlo Zástranie ............162m AZL
5.  Maximálna letová výška :   
      Pracovné dni                :  1050 m.n.m. ( FL 35 ) – viď.  Letové výšky Straník pracovné dni
      Dni pracovného pokoja:  2450 m.n.m. ( FL 80 ) – viď. Letové výšky Straník
nepracovné dni
6.  Obmedzenia : 
      Hranice letovej prevádzky CTR a TMA  Žilina ( viď. Letové výšky Straník pracovné a nepracovné dni )
      pri pláne letu vstúpiť do priestoru CTR a TMA  postupovať v súlade s platnou legislatívou . 
      Kontakt na  letisko Žilina:    Po – Pi ......................00421 41 553 27 48
                                                  So – Ne, sviatok .....  00421 41 557 21 22
7.  Maximálna sila vetra: 
     na štart PG 9 m/s, ZK 12m/s,pre žiakov vo výcviku do 5 m/s.
8.  Maximálny počet klzákov ( PK, ZK spolu ) :  120
9.  Lekárska služba:
     záchranná služba Žilina č. telefónu  155, alebo 112
Start:
Svažitá louka u jižního startu na vrcholu kopce. Severní start je průsek v lese.
Přistání:
1. Teplička nad Váhom ... rozlehlá louka u hlavní cesty ze Žiliny na Martin. Na přistávací ploše se nachází vedení NN. 2. Sedlo Straník ... louka v sedle straníku. Pozor při JV směrech větru nebo při silném J větru hrozí turbulence a dýzový jev.
Dostupnost na start:
Start je dostupný ze sedla pěšky (cca 15min) nebo oficiálními vývozy. Vjezd na start je bez povolení zakázán.
Jiné komentáře:
Omezení dané počasím:
 
Omezení vzdušného prostoru:
 Prostor se nachází v blízkosti TMA letiště Žilina.
Kontaktní osoba:
Peter Vrabec, +421 903 103 839
Možnost parkování:
a, Pri kostole v Zástraní
b, Sedlo medzi Malým a Veľkým Straníkom, cca 150 metrov nad kostolom v bezprostrednej blízkosti
    cesty.
c, Na pristávacej ploche Teplička na vyhradenom parkovisku.
     JE ZAKÁZANÉ VCHÁDZAŤ MOTOROVÝM VOZIDLOM NA PRISTÁVACIU PLOCHU!
Webová stránka:
Přelety ČPP:
Fotogalerie: